“તું ને હું”

    માળા ગુંથતા મોતીની
      જમીનદોસ્ત થતા
         મોતીની પેઠે
              “તું”
 
ને નાખતાં કચરો કચરાપેટીમાં
  સૂપડીમાં થોડો રહી જાય
           એની પેઠે
              “હું”
 
  છીએ આપણે બંને જૂજ
      પણ વિચારને બળે
 અભિવ્યક્તિ પામતા ખૂબ.

INTERVIEW

ઓળખાણ આપતાં જ ફાડી રહેલાં ડોળાથી,
               નિહાળતાં એ દેડકાં,
      શબ્દ પકડી મનને ભેદવા મથ્યા કરે.
     
      પોતે જીવેલા વિચારને વળગી રહી,
      પ્રતિધ્વનિને પોતાના ત્રાજવે તોળી,
            માપી શકતા એ દંભીઓ,
     ભારહીન શબ્દોથી વિચાર કેરુ મૂલ્ય,
                 ને દોરી શકતા એ,
         ગ્રેવિટીહીન વ્યક્તિત્વનું ચિત્ર.
                 – રવિ બી. પટેલ

“દરકાર મને નથી”

પ્રતાપ છે તારો એ જ કે,
મિલન માટે મદમસ્ત એવા અમે પણ તલસી રહ્યા,
પણ ના જો મળે તુ તો, યાદ કરવાની દરકાર મને નથી.

ઈચ્છા તો ઘણી કે, બનું તારી આંખનું કાજળ,
છવાઈ રહું પાંપણ પર ને જીલું પ્રત્યેક પલકાર,
પણ કાજળ બનવા, જાત બાળવાની દરકાર મને નથી.

રહું તારું રૂપ નિહાળવામાં વ્યસ્ત,
ગુલાબી તારી આંખોનું અફીણ પીવામાં મસ્ત,
પણ પામવા તારા રોમનો સ્પર્શ, આલીંગન ભરવાની દરકાર મને નથી.

                                                                                  – રવિ બી. પટેલ.

“વનવાસી”

અમે રે વનવગડાનાં વાસી,
નથી કોઇનાય ચરણની દાસી,
સદાય રહીએ પ્રકૃતિની ઓથે,
ખોવાયા એવા કે, ના મળીએ કદી ગોતે,
આજે ખાધું, આજે પીધું,
કાલની વળી ચિંતા શું?
રીત અમારી જબરદસ્ત,
કરીએ મહેનત કમરકશ,
જીવ અમારા સંતોષી,
નથી ભાળ્યા, હાથે કદી જોષી,
ચાલે કર્મનું ચાકડું,
ભૂલી ભ્રમનું ભાંખડું,
એક્બીજાની પડખે ઊભા,
મિલાવી અમે ખભે ખભા,
જોઇને અમને, કહેતાં દંભીઓ,
હશે ભાઇ હશે, હશે ભાઇ હશે,
હશે ભાઇ હશે, હશે ભાઇ હશે.
                             – રવિ બી. પટેલ.

“Will you be my valentine?”

I haven’t toiled for you and so have you,
You are not the sole reason why i exist,
You have done nothing for me and so have I,
Still I approach you,
Will you be my valentine? Will you be my valentine?
 
So many permutations applied,
You can’t try everyone,
When no one is perfect, even you….
Why to wait for the perfect combination?
You din’t approach me,
Still I approach you,
Will you be my valentine? Will you be my valentine?
 
I have never been choosy,
Nor am I demanding,
I don’t think of you the whole day,
Nor ever I give you a buzz,
Believe me or not,
There lies certainty in my love,
I never opined about you nor got yours,
But aware of your self-determination,
That’s why, I approach you,
Will you be my valentine? Will you be my valentine?
 
I am not a jerk,
Nor bloody stalker,
Have faced so many jerks,
But don’t want to be your soccer,
I am very straight,
Having little weight,
I am on my journey, 
Where every stop is a destination,
Knowing that,
I am not destined for you nor you for me,
Still I approach you,
Will you be my valentine? Will you be my valentine?
                                             – Ravikumar B. Patel

“Vigour”

जमके कर तु दटके कर,
मांग रहा है ये वतन,
थकना नहिं तु करता चल,
उठाके मिट्टी ये वतनकी,
लहूँसे अपने कर जतन.
 
पानीसे तु आग लगा,
अंधेरेसे ज्योत जला,
पसीनेसे अपनी प्यास बूजा,
महेनतसे तु भूख भगा,
लहूँसे अपने घाँव रूजा.
 
चालमें अपने जोश दीखा,
शीशपे अपने धूल चडा,
मूठ्ठी बंद कर, आँसमान जूका,
ख्वाब नहिं तु इतिहास बना.
 
                                                                              – रवि पटेल

“ચેતના”

અજબ જીંદગી ગજબ જીંદગી છે મનછાનો ઘડો,
લિપ્ત થયેલો ભોગમાં ના રાખતો કોઈ ધડો,
કર્મ ભૂલી મદમસ્ત બનેલો ભોગમાં છું છકેલો,
છૂટવા સ્વાર્થના પાશથી અખાડા કરતો હું અકેલો,
ચેતનાનું પૂર દોડ્યું મુજ મન માંહી આજ,
સમર્પિત કરુ જીવન સઘળું દેશ કાજ.
 
                                                                          – રવિ બી. પટેલ.

કયા હૈ મોદી ? ક્યા હૈ મોદી ? ક્યા હૈ મોદી ????

તેરા મેરે પાસ આના ઔર મુફ્ત મે હી કામ કરવાના,
ગુસ્સે સે મેરા ચિલ્લાના ઔર અનેક બહાને બનાના,
તેરા 2000 કી નોટ દિખાના ઔર મેરી જીભ લપલપાના,
પલભર મે તેરા કામ હો જાના, બદલે મે તેરા મુસ્કુરાના,
નહિ હોગા માફ,
જબ તક હૈ મોદી, જબ તક હૈ મોદી, જબ તક હૈ મોદી…. 
 
તેરા આસ લગાકે વોટ ડાલના,
બદલે મે કરોડો કા કરપ્શન પાના,
ઊસકો છિપાને,
મેરા જન-લોકપાલ લાના,
ઊતને મે હી ઇલેક્શન કા આના ઔર,
ગરીબો કો ચુપ કરને નઇ નઇ સ્કિમે લાના,
નહિ હોગા માફ,
જબ તક હૈ મોદી, જબ તક હૈ મોદી, જબ તક હૈ મોદી….
 
તુમ ચાહકર ભી કુછ નહિ કર સકતે,
જબ મૈ દિખાઉ અપની ઔકાત,
2G હો, કોમનવેલ્થ હો યા હો કાલા કોયલા,
નહિ રોક સકતી મુજે કોઇ તાકાત,
ઠાન કે ચલુ મૈ, સારી બૈગે ભરુ મૈ,
અપના હી નહિ, પુરી પાર્ટી કા કરુ મૈ,
ક્યા કીયા ફીર ભી જબ ?
અબ હૈ મોદી, અબ હૈ મોદી, અબ હૈ મોદી….
 
મુજે નહિ પતા અબ ક્યા કરુ મૈ ?
જો ભી બિલ આયે જમકે વિરોધ કરુ મૈ,
નહિ સમજતા અંતર શૌચ ઔર સોચ મે,
મેક ઇન ઇન્ડિયા હો યા હો ડીમોનેટાઇઝેશન,
ખાદી પહનકે ચિલ્લાના, યહ હી મેરી ફૈશન,
ક્યું કતરા રહે હો ? જબ પાસ હૈ મેરા ઇતિહાસ,
કિસસે ડર રહે હો ? યા તુમારી ભી હૈ ઐસી આસ,
ચિલ્લા ક્યું રહે થે ? આનેવાલા હૈ મોદી, આનેવાલા હૈ મોદી….
ક્યા કીયા ફીર ભી જબ ?
અબ હૈ મોદી, અબ હૈ મોદી, અબ હૈ મોદી….

“તો હીપોક્રેટ હો તુમ, તો હીપોક્રેટ હો તુમ”

 
એક અદ્ર્શ્ય ચહેરે કો ઢૂંઢતે હુએ,
હજારો સમસ્યાઓ કે બોજ તલે દબે,
યુંહી મંદીર મેં ઘુસ જાઓ,
તો હીપોક્રેટ હો તુમ, તો હીપોક્રેટ હો તુમ….
 
કામ ના કરે તેરા કોઇ, ફીર ભી વોટ દેનેકો ચિલ્લાએ,
બીબી કે લીયે સારી ઔર એક બોટલ શરાબ મિલ જાએ,
તબ કામ સારા છોડકે યુંહી રેલી મેં ઘુસ જાએ,
તો હીપોક્રેટ હો તુમ, તો હીપોક્રેટ હો તુમ….
 
સચ્ચાઇ કો રાસ્તા દીખાકે આવાજ ભી ચુપ હો જાએ,
ફીર ભી બાર-બાર તુ હાઇકૉર્ટ કી ચૌખટ પે આયે,
તો હીપોક્રેટ હો તુમ, તો હીપોક્રેટ હો તુમ….
 
યહ તેરા હી તો સમાજ હૈ જીસકા ઐસા રીવાજ હૈ,
ઘર બસાયે ઔર પૈર દબાયે બસ યહ હી સ્ત્રી કા હાલ હૈ,
સીતા કા સપના લીયે આવાજ ના અપની ઊઠાયે,
પરદે મેં હી રહકે હક અપના ના માંગ પાયે,
જબ ઐસી ઔરત પે ભી ગલા ફાડકે ચિલ્લાઓ,
તો હીપોક્રેટ હો તુમ, તો હીપોક્રેટ હો તુમ….
 
પાની ભરા યે સાગર ઘહરા, ઉત્તર મે કરતા હિમાલય પહરા,
નદીઓ કા તો જાલ સુનહરા, ગંગા સરસ્વતી ગોદાવરી યમુના,
ફીર ભી હથેલી મેં એક બુંદ ના પાઓ,
તો હીપોક્રેટ હો તુમ, તો હીપોક્રેટ હો તુમ….
 
પાકીસ્તાન કો આઇસોલેટ કરને ખુદ હી પાકીસ્તાન બન જઓ,
સહીષ્ણુતા ભરા હમારા ઇતિહાસ યુંહી ભુલ જાઓ,
જનતા કે પૈસો પે વિદેશો મેં ઘુમ આઓ,
ઘર મેં રહકે ભી હાથ કભી ના આઓ,
લંબાચૌડા ભાષણ દેકે ખુદ હી ભુલ જાઓ,
આયી બલા કો ટાલને રોજ બહાને નયે બનાઓ,
તો હીપોક્રેટ હો તુમ, તો હીપોક્રેટ હો તુમ….
 
જિહાદ કા નામ લેકે ઇન્સાન કો હી મરવાઓ,
ગાય પે બેન લગાકે ઇન્સાન કા ખૂન પી જાઓ,
ધર્મ કા નામ લેકે અપને હી કામ કરવાઓ,
હજારો રુપૈયે ક્માકે ભી જી ના ભર પાઓ,
ખુબ બનાયે મંદીર, ઊંચે ખડે યે મસ્જિદ,
ગરીબ કા પેટ ભરને દાના એક ભી ના દે પાઓ,
તો હીપોક્રેટ હો તુમ, તો હીપોક્રેટ હો તુમ….
 
                                                                                     – રવિ બી. પટેલ.